ثبت ملی اختراع کارشناس آزمایشگاه شرکت آبفا کردستان

Printer-friendly version
سه شنبه, دى 18, 1397
این اختراع با عنوان استخراج تری هالومتان ها از آب ثبت ملی شد.

اختراع کارشناس آزمایشگاه شرکت آبفا کردستان با عنوان" استخراج تری هالومتان ها از آب با استفاده از تکنیک میکرواستخراج مایع – مایع با حلال سبکتر از آب و اندازه گیری با دستگاه گاز کروماتوگرافی" ثبت ملی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان، شاهو حبیبی صاحب این اختراع با اشاره به اینکه این اختراع سه ماه به طول انجامید، اظهار کرد: این اختراع در مرکز مالکیت معنوی ثبت اختراعات ایران به ثبت رسید.

وی پیرامون این اختراع گفت: در این نوآوری از روش میکرواستخراج مایع – مایع با حلال سبکتر از آب برای استخراج ۴ ترکیب تری هالومتان در آب آشامیدنی استفاده می شود.

حبیبی افزود: برای گندزدایی آب آشامیدنی از سیستم کلرزنی استفاده می شود که در نتیجه کلرزنی آب ۴ ترکیب شیمیایی در آب تشکیل می شود. برای اندازه گیری کمی و کیفی ترهالومتان ها باید این ترکیبات را از آب استخراج کرد و سپس آن را با دستگاه گاز کروماتوگرافی آنالیز کرد.

این مخترع ادامه داد: مشکلی که برای استخراج این ترکیبات وجود دارد، این است که باید دستگاه purge and trap و یا دستگاه head space در مراکز آنالیزی وجود داشته باشد تا عمل استخراج را با یکی از این دستگاه ها انجام دهند و در مراکزی که فاقد این دستگاه ها باشند، عمل استخراج را نمی توانند انجام داده و در نتیجه اندازه گیری این ترکیبات انجام نمی شود.

حبیبی تصریح کرد: در این روش نوآورانه با استفاده از میکرواستخراج مایع – مایع، عمل استخراج را با حلال آلی به مقدار ۲۰۰ میکرولیتر انجام داده و این روش سریع، ارزان و ساده می باشد و دیگر مراکز نیازی به دستگاه های مورد اشاره ندارند و در صرف هزینه و زمان صرفه جویی به عمل می آید.