تولید ۴۸۱ میلیون و ۹۳۶هزار کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه‌ ‌نكا

Printer-friendly version
پنجشنبه, خرداد 23, 1398
در ۲ ماه اول امسال ۷.۵ درصد انرژی تعهدی نیروگاه محقق شد.

نیروگاه شهید سلیمی نكا در اردیبهشت‌ماه سال جاری 481 میلیون و 936 هزار كیلووات ساعت انرژی تولید كرد.

به گزارش معاونت مهندسی و برنامه­ریزی شركت، از این میزان تولید 458 میلیون و 648 هزار كیلووات ساعت انرژی خالص به شبكه سراسری برق كشور تحویل شد.

در این ماه 89.7 درصد انرژی تولیدشده در واحدهای بخاری و 10.3 درصد در واحدهای سیكل تركیبی به دست آمد.

خاطرنشان می­شود در 2 ماه اول امسال 7.5 درصد انرژی تعهدی نیروگاه، طبق برنامه محقق شد.

گروه خبر: