تولید سالیانه 900 تن گیاه دارویی در استان یزد

Printer-friendly version
سه شنبه, بهمن 17, 1396
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد،

سالیانه 900 تن گیاه دارویی در سطح 930 هکتار از اراضی زراعی استان یزد تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می شود.
مدیر باغبانی این سازمان با بیان این مطلب افزود: الگوی کشت در این استان به سمت کاشت گیاهان کم آبخواه و مقاوم به شرایط سخت اقلیمی این منطقه به جای گیاهان پرآبخواه می باشد که در این راستا طی برنامه 10 ساله ضمن کاهش سطح زیرکشت بسیاری از گیاهان پرآبخواه در اغلب عرصه های تولیدی انواع گیاهان دارویی که دارای ارزش تولیدی و سودآوری بالاتر و مصرف آب کمتری می باشند جایگزین خواهند شد.
یدا... جوادپور با اشاره به اینکه گیاهان دارویی در اکثر مناطق استان کشت می شود از زعفران، گل محمدی، زیره سبز، مرزنگوش، نعنا فلفلی، گل گاوزبان، آنغوزه و شیرین بیان به عنوان گیاهان دارویی نام برد که در مراتع و اراضی بایر استان تولید می گردد.
شایان ذکر است استان یزد دارای 116 هزار هکتار سطح زیرکشت می باشد که از این میزان 67درصد را اراضی باغی و 33 درصد را اراضی زراعی تشکیل می دهند و سالیانه بالغ بر یک میلیون و پانصد هزار تن از انواع محصولات کشاورزی در این اراضی برداشت می شود.