تولید بیش از8 میلیارد کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه شهید رجایی قزوین

Printer-friendly version
يكشنبه, آذر 10, 1398
در 8 ماهه امسال محقق شد

بیش از 8 میلیارد کیلووات ساعت انرژی در هشت ماهه سال جاری از سوی نیروگاه شهید رجایی تولید و به شبکه سراسری ارسال شد.

امسال تا پایان ماه آبان، 8 میلیارد و 253 میلیون و 331 هزار کیلووات ساعت انرژی الکتریکی ناخالص از سوی واحدهای سیزده‌گانه نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.
بنابر این گزارش، از این میزان انرژی 3 میلیارد و 724 میلیون و 882  هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و 4 میلیارد و 528 میلیون و 449 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه بخار تولید شده است.
میزان مصرف آب در واحدهای سیزده‌گانه نیروگاه نیز تا پایان آبان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته و 80  لیتر به ازای هر مگاوات ساعت رسیده است.

گروه خبر: