تولید بیش از7 میلیون مگاوات ساعت انرژی برق در نیروگاه رامین اهواز

Printer-friendly version
چهارشنبه, آذر 14, 1397
این نیروگاه در 8 ماهه سال جاری این میزان انرژي را به شبكه سراسري برق كشو تحویل داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق رامین اهواز- ناصرمحمدي، مديرعامل نیروگاه رامین با اشاره به عملكرد و تلاش كاركنان اين نيروگاه در تامين برق مورد نياز مردم بويژه در تابستان طاقت فرساي سال جاري اظهار داشت: این ميزان تولید در شرایطی تحقق یافت که طي ماههاي اخير واحدهاي 305 مگاواتی شماره 2و3 و همچنين واحد 315 مگاواتي شماره 5  این نیروگاه بدليل انجام تعميرات مياندوره اي بطور كامل در چرخه توليد قرار نداشته و از اواسط آبان ماه نيز واحد 305 مگاواتي شماره 4 را نیز بمنظور تعمیرات اساسی از مدار تولید انرژی برق خارج نموده بوديم. وی همچنین با اشاره به افزایش 3 مگاواتی متوسط تولید لحظه ای این نیروگاه از 260 به 263 مگاوات نسبت به مدت مشابه سال96، میزان افزایش تولید آبان ماه سال جاری را 763 هزار و 501 مگاوات ساعت اعلام کرد.                                               

شایان ذکر است نیروگاه رامین اهواز بعنوان بزرگترین نیروگاه بخاری کشور دارای 6 واحد تولیدی است و  با مجموع ظرفیت 1850 مگاوات ساعت نقش مهمی در تامین برق مورد نیاز استان خوزستان و تقویت شبکه سراسری برق کشور ایفاء می کند.

 

 

گروه خبر: