توقیف ۱۰ دستگاه و ادوات حفاری غیرمجاز در شهرستان‌های گرگان و آق‌قلا

Printer-friendly version
پنجشنبه, مرداد 24, 1398
در سه ماه ابتدایی سال جاری صورت گرفت.

مدیر منابع آب شهرستان‌های گرگان و آق‌قلا از توقیف 10 دستگاه و ادوات حفاری غیرمجاز در طول سه ماه ابتدایی سال جاری در شهرستان گرگان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای گلستان، مهندس امین عموزاد با اشاره به اقدامات در حوزه گشت و بازرسی منابع آب، حفاظت کمی و کیفی منابع، مجاری و تأسیسات آبی در شهرستان‌های گرگان و آق‌قلا اظهار کرد: از ابتدای سال 98 تاکنون، شناسایی 44 حلقه چاه غیرمجاز و معرفی به محاکم قضائی، پلمپ منصوبات یک حلقه چاه دارای بهره‌برداری غیرمجاز، 410 مورد کنترل بهره‌برداری واحدهای صنعتی و 4 فقره برخورد قضایی با بهره‌برداران چاه‌های واحدهای صنعتی دارای تخلف در بخش آب انجام شده است.

وی افزود: بر این اساس از ابتدای سال، 100 مورد بازدید از سدهای کوچک مخزنی و آب‌بندان ها، 120 مورد بازدید از سدهای انحرافی و سر دهنه، 4 مورد بازدید از ایستگاه‌های پمپاژ ثابت، 13 مورد بازدید از موتورپمپ‌های سیار حاشیه رودخانه، 33 مورد بازدید از واحدهای صنعتی جهت کنترل آلودگی مجاری آبی و 6 مورد بازدید از مزارع پرورش ماهی انجام گردیده است.

همچنین 70 فقره اخطاریه برای واحدهای صنعتی آلاینده منابع و مجاری آبی صادر و به اداره محیط‌زیست شهرستان ارسال شده است.

گفتنی است در محدوده شهرستان گرگان و آق‌قلا تعداد 30 قطعه سد کوچک مخزنی، 1 قطعه آب‌بندان خصوصی، 42 سر دهنه و بند انحرافی و 4 ایستگاه پمپاژ ثابت وجود دارد که ماهانه در قالب برنامه گشت و بازرسی منابع، تأسیسات و مجاری آبی کنترل می‌شوند و نتایج به دفتر حفاظت شرکت ارسال می‌شود.

همچنین کنترل کشت چاه‌های بخش کشاورزی و بررسی کارکرد کنتور هوشمند چاه‌های بخش کشاورزی در دست انجام است.

گروه خبر: