توسط امور برق ناحیه یک مشهد اجرا شد :

Printer-friendly version
چهارشنبه, اسفند 22, 1397
پروژه باز پیرایی روشنایی میدان راه آهن با مشارکت شهرداری مشهد

به دنبال دستور مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد مبنی بر بررسی علل تأخیر در پایان پروژه ها، امور برق ناحیه یک با همکاری دفاتر مهندسی و نظارت ، کنترل برنامه و پروژه و ... به بررسی موضوع مذکور در قالب یک حلقه کیفیت (QCC)اقدام نمود. برجسته ترین اقدام اصلاحی تعریف شده در این مورد ، واگذاری پروژه ها به صورت کلید در دست به پیمانکاران بیرونی می باشد .

مهندس رضا باوفا طوسی مدیر امور برق ناحیه یک مشهد گفت : با توجه به همزمانی موضوع فوق با اقدام شهرداری مشهد جهت اصلاح هندسی میدان راه آهن و پیرو جلسه برگزار شده فی ما بین مدیریت عامل و معاونت وقت فنی و عمران شهرداری مشهد مقرر شد پروژه باز پیرایی روشنایی میدان راه آهن ، به صورت پایلوت و با طراحی و نظارت شرکت توزیع وهزینه شهرداری مشهد اجراشود. در این پروژه ، شهرداری مشهد ، ضمن  انتخاب پیمانکار از لیست پیمانکاران مورد تأیید شرکت ، با خرید کالا و دریافت تاییدیه های لازم ازکمیسیون فنی شرکت توزیع ، به احداث 500 متر شبکه فشار ضعیف زمینی  به صورت رینگی، نصب دو دستگاه برج نوری جهت تامین روشنایی محوطه مذکور اقدام نمود ضمن اینکه طراحی پروژه توسط نیروهای شرکت منیران و با هماهنگی و استفاده از دانش پرسنل دفتر مهندسی و نظارت صورت پذیرفته است .

مهندس باوفا طوسی افزود : از آنجاییکه میدان راه آهن مشهد با مساحتی بالغ بر 19500 متر مربع (ابعاد 108*180 ) ، از بزرگترین میدان های حمل و نقل ریلی کشور می باشد و از طرفی به جهت حجم زیاد مسافرین و زائرین حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) یکی از اصلی ترین ورودیهای شهر مشهد تلقی می شود ، لذا طراحی و اجرای پروژه از حساسیت های ویژه ای برخوردار بوده است .

البته با توجه به وجود معارضه هایی مثل ، رمپ ورودی ایستگاه قطار شهری ، ایستگاه های اتوبوس ، تاکسی و پارکینگ ها و به جهت جلوگیری از تداخل نور محوطه با نورپردازی بنای ماندگار ساختمان راه آهن ، محدودیت هایی در جانمایی و طراحی وجود داشت ، لیکن در جمع بندی و با اخذ نظر شهردارمشهد ، مدیریت عامل برق مشهدو مدیریت دفتر مهندسی و نظارت ، مقرر شد با حفظ تقارن هندسی میدان ،دوعدد برج نوری برای تأمین روشنایی میدان مذکور نصب شود .

وی افزود :از خصوصیات بارز این پروژه برون سپاری تأمین کالا و انجام عملیات اجرایی با تعامل و همکاری متقابل شرکت توزیع و شهرداری مشهد می باشد .

گروه خبر: