توانمندسازی کارشناسان پهنه های کشاورزی استان یزد با برگزاری دوره های آموزش عملی

Printer-friendly version
شنبه, ارديبهشت 15, 1397
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد،

طی یک برنامه فشرده یک ساله، کارشناسان پهنه های بخش کشاورزی استان یزد با فراگیری دوره های آموزش عملی، مهارتهای فنی خود را افزایش خواهند داد.

با حضور مهندس میثمی تبار مدیر کل دفتر آموزش کارکنان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی، مهندس سجادی پور ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیران ستادی و اجرایی و 80 نفر از کارشناسان پهنه های بخش کشاورزی استان یزد دوره آموزش عملی مهارت افزایی کارشناسان پهنه در سالن شهید بهشتی این سازمان افتتاح گردید.

بر پایه این گزارش مهندس میثمی تبار با بیان اینکه دوره مذکور در استان یزد به عنوان هیجدهمین استان کشور برگزار خواهد شد افزود بخش کشاورزی دارای 3 ضلع اساسی منابع و نهاده ها، مکانیزاسیون و تکنولوژی، و مهمتر از همه آموزش و ضریب نفوذ دانش فنی به مزرعه است که ما تاکنون در دو ضلع اول اقدامات خوبی انجام داده ایم ولیکن در مورد ضلع سوم که مهمترین ضلع هم می باشد غافل مانده ایم و لذا ضرورت دارد تا سرمایه و امکانات خود را جهت توانمندسازی فنی و عملی کارشناسان پهنه ها که به منزله پزشکان عمومی در بخش محسوب می شوند به کار بگیریم.

در این دوره آموزش مهارت افزایی، 80 نفر از کارشناسان پهنه های بخش کشاورزی تا پایان سال بمدت 360 ساعت آموزش های عملی را در زمینه های مختلف مرتبط با بخش فرا خواهند گرفت.

شایان ذکر است قبل از افتتاح دوره مذکور، در شورای هماهنگی مدیران سازمان، مهندس میثمی تبار با تشریح فرآیند این دوره آموزشی به مباحث و سوالات مدیران سازمان در خصوص روند اجرای دوره پاسخ داد.