تهیه و طبخ غذای رستوران شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

Printer-friendly version
چهارشنبه, دى 26, 1397
شرکت مهندسی آبفای کشور
کد : ۲۰۰۹۷۱۰۹۵۰۰۰۰۰۷
عنوان آگهی : تهیه و طبخ غذای رستوران شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : شرکت مهندسی آبفای کشور
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
محل دریافت اسناد : سایت www.setadiran.ir
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  
عنوان روزنامه : ایران
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵