تهیه لوله و اجرای شبکه فاضلاب نقاط پراکنده شهر قدس- شماره یک

Printer-friendly version
شنبه, آبان 1, 1395
شرکت آب وفاضلاب استان تهران
تهیه لوله و اجرای شبکه فاضلاب نقاط پراکنده شهر قدس- شماره یک
نوع: مناقصه
شماره: ٩٥/٣٥
سازمان مرکزی: شرکت آب وفاضلاب استان تهران
سازمان برگزار کننده: شرکت شهرها وشهرکهای غرب تهران
نوع برگزاری:  
موضوع:  
حوزه فعالیت :  
توضیح مختصر:  
 
 
اطلاعات تکمیلی
مهلت ارسال اسناد: ۶ مهر ۱۳۹۵ ۱۱:۳۷
تاریخ بازگشایی پاکت ها: ۷ مهر ۱۳۹۵ ۱۱:۳۷
روزنامه منتشر کننده آگهی: روزنامه جام جم
تاریخ درج آگهی در روزنامه: ۱۶ شهریور ۱۳۹۵
واحدپولی برآورد مالی: ریال
محدوده:  
وضعیت برگزاری: عادی
 
اطلاعات اسناد
مهلت دریافت سند: ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ ۱۱:۳۸
تاریخ اتمام فروش اسناد: ۲۳ شهریور ۱۳۹۵ ۱۱:۳۸
قیمت اسناد: ١٠٠٠٠٠٠ ریال
محل دریافت اسناد: استان: , شهر: 
دبیرخانه مرکزی ابفای شهرها و شهرکهای غرب تهران
 
توضیحات:

                                    آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای           ( نوبت  اول )

                                                                     به شماره ٣٥/٩٥                                                              (نوبت دوم)

 

نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب  شهرها و شهرکهای غرب تهران به نمایندگی از شرکت ابفای استان تهران

 • موضوع مناقصه : تهیه لوله و اجرای شبکه فاضلاب نقاط پراکنده شهر قدس- شماره یک
 • رتبه مورد نظر جهت شرکت در مناقصه : رتبه ٥ اب رسته آب  از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • مدت زمان کار : ٦(شش) ماه
 • محل اعتبار : عمرانی
 • سطح بازرسی: بازرسی سطح یک از کلیه تولید کنندگان وتامین کنندگان دارای مجوز رسمی از شرکتهای تولیدی
 • براورد اولیه: ٠٩٩/٥٨١/٩٤٦/١٦ (شانزده میلیارد و نهصد و چهل و شش میلیون و پانصد و هشتاد و یک هزار و نود ونه ) ریال – بر اساس فهرست بهای پایه سال ٩٥
 • مبلغ تضمین :٠٠٠/٥٠٠/٨٤٧ (هشتصد و چهل و هفت میلیون و پانصد هزار )ریال بوده و به یکی از انواع ذیل می باشد :

 الف) اصل فیش واریز وجه تضمین بحساب جاری به شماره ٢١٧٥١٦١٣٠٢٠٠٤نزد بانک ملی شعبه خیابان فاطمی تهران (کد ٧٣١)  بنام شرکت آب و فاضلاب استان تهران

ب)ضمانتنامه های بانکی و یا صادره از یکی از مؤسسات اعتباری غیر بانکی کشور (دارای مجوزلازم ازبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) بنام شرکت آب و فاضلاب استان تهران

پ) ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران بنام شرکت آب و فاضلاب استان تهران

ج) اوراق مشارکت بی نامه تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت  بازخرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)

ح) ضمانتنامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تأسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند .

تبصره : به پیشنهادهایی که فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 • مدارک مورد نیاز جهت خرید اسناد : الف – معرفی نامه  مشتمل بر ذکر ١) شماره اقتصادی ٢) شماره ثبت ٢)کدپستی ١٠ رقمی٤) شماره نمابر  ٥– فیش بانکی به مبلغ٠٠٠/٠٠٠/١(یک میلیون) ریال به حساب شماره ١- ٦٠٠٠٠٠٠٠ -٤-١١٧ نزد بانک سینا شعبه اکباتان به نام شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران
 • مهلت و محل دریافت اسناد : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا پایان ساعت اداری  روزسه شنبه  مورخ ٢٣/٦/٩٥با معرفی نامه معتبرمشتمل بر شماره اقتصادی، شماره ثبت ، کد پستی ده رقمی و شماره نمابر  به شرکت ابفای شهرها وشهرکهای غر ب تهران  به نشانی کیلومتر ٧ جاده مخصوص کرج ، تهرانسر مرکزی، میدان کمال الملک، کوچه شهید علیرضا راسخ مهر، دبیرخانه مرکزی مراجعه و نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند  .

١١-مهلت و محل تحویل پیشنهاد : تا ساعت ١٥روز سه شنبه مورخ ٦/٧/٩٥ به دبیرخانه مرکزی شرکت آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران در قبال اخذ رسید تحویل نمایند .

١-   ١٢-مهلت و محل گشایش پاکات ارزیابی کیفی: ساعت ١١روز چهار شنبه  مورخ ٧/٧/٩٥ در ذیحسابی ابفای استان تهران به نشانی تهران خیابان فاطمی نبش خیابان حجاب ، تشکیل خواهد شد.

 • تاریخ و زمان بازگشایی سایر پاکات متعاقباً به مناقصه گران واجد شرایط اعلام خواهد شد.
 • به پیشنهادات فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر این آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

١٥-     ضمناً هزینه درج هر دو مرحله چاپ آگهی مربوط به این مناقصه بعهده برنده می باشد سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

نشانی های سایت اینترنتی (http://tender.bazresi.ir) ,(http://tender.nww.co.ir),(http://iets.mporg.ir)