تنش آبی؛ دستورکاراولین جلسه مجمع نمایندگان مازندران در بهارستان

Printer-friendly version
دوشنبه, فروردين 27, 1397
جلسه هم اندیشی نمایندگان کشاورزان با مسئولین بخش مرکزی بابل از جمله بخشدار مرکزی بابل جهت تقسیم و توزیع آب

به گفته ولی الله نانواکناری اولین جلسه مجمع نمایندگان استان مازندران درسال 97 با موضوع تامین آب اراضی کشاورزی با حضور دکتریخکشی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ظهر یک شنبه 26 فروردین در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد.

سخنگوی مجمع نمایندگان مازندران نگرانی کشاورزان را برای تامین آب و چگونگی تقسیم عادلانه آن و همچنین تامین سوخت  مورد نیاز شالیکاران را علت اصلی این جلسه اعلام کرد و از برگزاری نشست بعدی با حضور مهندس اسلامی استاندار مازندران در پارلمان خبر داد.

نانوا کناری با اعلام اینکه مجمع نمایندگان با اعمال ابزار نظارتی و تعاملی با هدف حمایت از کالای ایرانی دغدغه های کشاورزان را بطور جدی حمایت خواهد کرد افزود: حسب نشستی که 28 اسفند دردفتر استاندار داشتیم تفاهم شد تا همچون سال 96 مسائل کلان استان با همراهی دستگاه های اجرایی در وزارت خانه ها پیگیری شود.

شایان ذکر است در این نششت دکتر یخکشی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران گزارشی از وضعیت سال آبی مازندران ارائه نمود و گفت: فصل زارعی شالیکاری مازندران دو میلیارد وهفتصد میلیون مترمکعب آب نیاز دارد که بخاطر عدم نزولات جوی که طی چهل سال گذشته بی سابقه بود ششصد میلیون مترمکعب کسری نسبت به سال گذشته وجود دارد.

یخکشی افزود: ذخیره آب سدها 114میلیون مترمکعب و ذخیره آب زیر زمینی 50 مبلیون و آب رودخانه ها 35درصد کاهش داریم که این درصد کاهش چالش جدی متوجه کشت برنج خواهد کرد و بر همین اساس تدابیر مختلفی برای مدیریت منابع آب با همکاری دستگاه های ذیربط اتخاذ شد که نوبت بندی ، رهاسازی آب سدآیت الله صالحی ، کشت زودهنگام ، لایروبی نهرها و طرح نکاشت در دستورکار قرار دارد. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای با اعلام اینکه تنها 10درصد آبهای سطحی مازندران مهار شد خاطر نشان ساخت با اتمام سد هراز بخش قابل توجهی از منابع آبی استان تامین خواهد شد.