تمركز به مراكز حساس و مهم ،‌ اولويت پدافند غيرعامل توزيع برق استان زنجان

Printer-friendly version
پنجشنبه, شهريور 25, 1395
درپي انجام مانور پدافند غيرعامل بر روي خروجي هاي حساس شبكه توزيع برق مطرح شد:

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، مهندس دولتياري معاون بهره برداري وديسپاچينگ اين شركت همزمان با اجراي مانور اكيپ هاي اجرايي حوزه اموربرق غرب شهرستان زنجان در مناطق كوهستاني و دشوار به تشريح اقدام هاي صورت گرفته پرداخت و اولين گام در اجراي دستورالعمل هاي پدافند غيرعامل را شناسايي مراكز حساس و خروجي هاي مورد تغذيه درسطح استان عنوان كرد.

دولتياري با اشاره به اينكه كميته پدافند غيرعامل با بررسي وجمع آوري اطلاعات لازم از مركز كنترل وديسپاچينگ توزيع برق نقاط ضعف و قوت شبكه هاي توزيع برق را تجزيه تحليل كرده و طبق نتايج اين بررسي به اولويت بندي و انجام مانور براساس حساسيت مراكز ، احتمال بروز خطا دركوتاه مدت ، شرايط آب وهوايي منطقه و نيز افزايش آمادگي اكيپ هاي عملياتي اقدام مي‌كند،‌ گفت : در راستاي بالابردن ضريب اطمينان و پايداري شبكه توزيع برق و شرايط آب وهوايي منطقه ،آرايش شبكه ونتايج بررسي امورديسپاچينگ شركت ، مانور حاضر بر روي يكي از خروجي هاي بسيار حساس و مهم شهرستان زنجان  كه برق سدتهم و دكل هاي مخابراتي چلگان در مسير فيدر همايون را تغذيه مي كند انجام شد . وي خاطرنشان كرد: طبق سناريوي از قبل برنامه ريزي شده و بارعايت كليه موارد ايمني و فعاليت نوزده اكيپ اجرايي ، 80 تن از پرسنل عملياتي ، 25دستگاه خودروي سبك و جرثقيل 12 كيلومتر از شبكه ي مورد نظر اصلاح وساماندهي شد . براي سرويس و اصلاح شبكه 120عددمقره ثابت ،‌30عدد مقره كششي ، 58 عدد كنسول تعويض و با نصب 9 مورد فونداسيون مهار به تعداد 6 اصله كجي پايه تعمير شد .

وي تصريح كرد : با اجراي اين پروژه و مانورهاي واقعي پدافند غيرعامل ضمن ساماندهي شبكه هاي توزيع برق در مدت زمان بسيار كم و كاهش نرخ خاموشي هاي برق بابرنامه ،  ارتقا هماهنگي و آراستگي پرسنل دراستفاده از تجهيزات فردي وگروهي ، تعامل مناسب بين همكاران و شركت هاي پيمانكاري و انتقال تجربيات ازجمله نتايج برگزاري چنين برنامه ها مي باشد.