تقسیط بدهی برق دستگاه‌های خدمت‌رسان اصفهان

Printer-friendly version
دوشنبه, خرداد 20, 1398
شرکت توزیع برق اصفهان به جای قطع برق با دستگاه‌های خدمات‌رسان تعامل می‌کند.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با تائید اینکه مجموعه شهرداری و دیگر دستگاه‌های خدمات رسان به شرکت توزیع برق بدهکار هستند، گفت: شرکت توزیع برق به دنبال وصول مطالبات است، اما در شرایط فعلی کشور، مشکلات نقدینگی و … سعی در تعامل و تقسیط بدهی دستگاه‌های خدمت‌رسان داریم.

به گزارش ایسنا، محمد علی‌اکبری در خصوص قطع برق تعدادی از پله‌برقی‌های سطح شهر اصفهان به دلیل عدم پرداخت بدهی شهرداری به شرکت برق، اظهار کرد: از قطع برق تعدادی از پله‌برقی‌ها به علت بدهی و یا دلایل دیگر اطلاعی ندارم و نیاز به بررسی دارد، اما درمجموع بسیار کم اتفاق می‌افتد که برق دستگاه‌های خدمت رسان را به علت بدهی قطع کنیم.

وی با بیان اینکه وصول مطالبات یکی از اصول شرکت برق است، چرا که تمام درآمد صنعت برق از بابت فروش انرژی تأمین می‌شود، تصریح کرد: شرکت توزیع برق به دنبال وصول مطالبات است، اما در شرایط فعلی کشور، مشکلات نقدینگی و … سعی در تعامل و تقسیط بدهی دستگاه‌های خدمت رسان داریم، چرا که اگر این تعامل انجام نشود خدمت‌رسانی در کل جامعه دچار اختلال خواهد شد.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با بیان اینکه در گذشته مشکل برخی ایستگاه‌ها ازجمله ایستگاه‌های اتوبوس و کیوسک‌های سطح شهر، دوربین‌های راهنمایی و رانندگی و … نداشتن کنتور برق و استفاده غیرمجاز از برق بود، افزود: به‌طورقطع اگر ایستگاهی بدون کنتور از برق غیرمجاز استفاده کند، شرکت توزیع برق برای نصب کنتور با آن‌ها برخورد می‌کنند.

وی تأکید کرد: جدای از بحث درآمد، عدم نصب کنتور از سوی برخی شرکت‌های خدمات رسان موجب تلفات و پرت برق و کاهش آمار راندمان شبکه برق می‌شود.

علی‌اکبری با تائید اینکه مجموعه شهرداری و دیگر دستگاه‌های خدمات رسان به شرکت توزیع برق بدهکار هستند، گفت: در سیستم شرکت توزیع برق، به‌عنوان‌مثال اشتراک به نام شهرداری یکی از مناطق ثبت‌شده و شهرداری تحت عنوان اشتراک و تعرفه عمومی برق را از ما خریداری کرده است و نوع مصرف بر عهده شهرداری و یا دیگر دستگاه‌های خدمات رسان است.

وی تأکید کرد: اگر قرار بر وصول مطالبات باشد تنها مربوط به پله‌برقی‌ها نیست و قطعاً اگر به دنبال وصول مطالبات باشیم، با قطع برق ساختمان شهرداری‌ها زودتر به مطالبات دست می‌یابیم.

گروه خبر: