تقدیر مدیر عامل شرکت توانیر از مهندس حسین افضلی

Printer-friendly version
سه شنبه, تير 26, 1397
شرکت برق منطقه ای مازندران

مهندس آرش کردی مدیرعامل شرکت توانیر از خدمات ارزشمند مهندس حسین افضلی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان و کارکنان این شرکت در حوزه مسوولیت پذیری اجتماعی و همچنین بخاطر میزبانی چهارمین جلسه شورای عالی مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت در صنعت برق، تقدیر و تشکر کرد.

گروه خبر: