تقدیر فرماندار شهرستان کهنوج از مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

Printer-friendly version
دوشنبه, فروردين 27, 1397
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان،

آقای عیدی فرماندار شهرستان کهنوج طی نامه ای از فعالیت هاي شاخص و برجسته مهندس مهدوي نيا مدير عامل اين شرکت در حوزه برق تشکر نمود.
در این نامه آمده است: بدون شک آنچه در عرصه تلاش و فعالیت، مرتبه انسان را به سمت موفقیت سوق می دهد خدمت خالصانه متکی بر ایمان است که همین مهم جایگاه تلاش ها و فعالیت هایي که برگرفته از ذات پاک و نيت هاي انسان دوستانه مورد رضايت ايزدمنان بوده را مرتبه و عزلت مي بخشد.
بدینوسیله بر خود لازم می دانم از زحمات و خدمات خالصانه جنابعالی در خدمات رسانی در حوزه برق این شهرستان قدردانی نموده و توفیق روزافزون شما را در پیشبرد اهداف عالیه نظام جمهوري اسلامي ايران از درگاه ايزد منان مسئلت نمايم.

گروه خبر: