تقدیر رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان از مدیرآبفا

Printer-friendly version
شنبه, آبان 11, 1398
به منظور همکاری در تدوین نظام آماری

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان با صدور لوحی از مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان بخاطر همکاری در تدوین نظام آماری تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان زنجان در این لوح که به امضای شهرام طهماسبی رسیده است آمده:

نظام آماری هر کشور در مقام مرجع تدوین مجموعه اطلاعات و بازگو کننده وضعیت آن کشور از جایگاه ویژه ای در ساخت تشکیلات حکومتی برخوردار است.

درک صحیح این جایگاه دولت و ملت را به یکی از عمده ترین ابزارهای شناخت موقعیت مجهز می سازد و تحقق توسعه پایدار را فراهم می نماید.

جناب آقای علیرضا جزء قاسمی

مدیر عامل محترم شرکت آب و فاضلاب استان زنجان

درودی خالصانه به محضر شما که مظهر مهر هستید و یاری گر این سازمان در تولید اعداد با اهمیت و آفریدن فرداهایی بهتر و برتر؛

بدون تردید توفیق خدمت در راستای اعتلا و توسعه کشور و نیل به اهدافذ میهن عزیزمان افتخاری است ستودنی و ارزشمند.

در پرتوالطاف بیکران پروردگار مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو میکنم.

گروه خبر: