تقدیر رئیس هیئت مدیره شرکت توانیرازمدیرعامل توزیع برق استان سمنان

Printer-friendly version
دوشنبه, دى 17, 1397
به دلیل عملکرد مناسب در جشنواره شهید رجائی صورت پذیرفت.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر از مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان به دلیل موفقیت در ارزیابی شاخص های اختصاصی و عمومی جشنواره شهید رجایی ، قدردانی به عمل آورد.

در بخشی از تقدیرنامه "محمد حسن متولی زاده "رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) خطاب به سید محمد موسوی زاده مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان آمده است: " باتوجه به تلاش های ارزنده و قابل تحسین جناب عالی و همکاران محترم در راستای تحقق اولویت های نظام اداری ابلاغی دولت طی سال 1396 و از آنجا که براساس نتایج ارزیابی عملکرد سال 1396 (جشنواره شهید رجائی سال 1397) که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام شده ، آن شرکت در مجموع شاخص های اختصاصی و عمومی در سطح خوب ارزیابی شده است؛ لذا از تلاش های جناب عالی و همه همکاران متخصص و متعهد آن شرکت صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم."