تقدیرمعاون حفاظت وبهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران ازمهندس آرش آریانژاد

Printer-friendly version
شنبه, دى 22, 1397
جهانگیرحبیبی اززحمات و تلاش های آرش آریانژاد تقدیر نمود.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران از معاون سابق حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای کردستان تقدیر نمود  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، جهانگیر حبیبی از زحمات و تلاش های آرش آریانژاد در زمان تصدی معاونت حفاظت و بهره برداری این شرکت تقدیر نمود.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران در این لوح تقدیر ضمن تشکر و قدردانی، اظهار داشته که رشد و توسعه صنعت آب کشور مرهون و مدیون تلاش گسترده و عمیق کسانی می باشد که دانش، تجربه و عمر گرانبهای خود را برای سربلندی و سازندگی ایران قرار داده اند. بدون شک تلاش های ارزنده جنابعالی در تحقق این مهم در حوزه حفاظت و بهره برداری منابع آب نقش به سزایی داشته است.

مهندس آرش آریانژاد اکنون سرپرست معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای کردستان می باشد.