تقدیرمدیرکل بازرسی استانداری ازمدیرتوزیع برق سمنان

Printer-friendly version
چهارشنبه, اسفند 28, 1398
در راستای پاسخگویی به هنگام به درخواست ها و شکایات مردمی
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی استانداری سمنان از مدیرعامل شرکت توزیع برق استان در امر پاسخگویی به هنگام به درخواست ها و شکایات مردمی تقدیر کرد .
در بخشی از تقدیرنامه قاسم شریفی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی استانداری سمنان خطاب به سیدمحمد موسوی زاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان آمده است : " با آرزوی توفیق الهی در انجام وظیفه و خدمت به مردم شریف و بزرگوار استان ، وظیفه خود می دانم از اهتمام و تلاش جناب عالی و همچنین ابوالفضل همتی مدیر دفتر روابط عمومی و مهدی زمانی رئیس اداره روابط عمومی آن شرکت در همکاری با سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) در امر پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمی در دوره های زمانی کمتر از ده روز تقدیر و تشکر نمایم ."