تقدیراز روابط عمومی آب و فاضلاب استان زنجان

Printer-friendly version
چهارشنبه, ارديبهشت 31, 1399
استاندار زنجان از مدیر روابط عمومی آبفا تقدیر نمود.

استاندار زنجان با اهدای لوح تقدیری از مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان زنجان به خاطر تلاش های موثر در روابط عمومی نظام اداری استان تقدیر کرد.

متن پیام فتح اله حقیقی استاندار زنجان به شرح زیر است:

جناب آقای مصطفی اکرمی مدیر محترم روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان

یکی از عوامل مهم توسعه انسانی، گسترش ارتباطات منطقی مبتنی بر ارزش های جامعه است و در این میان روابط عمومی کارآمد نقشی بی بدیل و غیر قابل انکار در افزایش شفافیت اطلاع رسانی و تعامل موثر میان مردم، دولت و رسانه های جمعی در جهت دستیابی به جامعه ای مشارکتی و توسعه یافته دارد.

فعالین و تلاشگران حوزه روابط عمومی با اقدامات گسترده تبلیغی و اطلاع رسانی خود به تسهیل در اجرای تصمیمات و دریافت بازخورد نظرات عمومی از عملکرد هر یک از ارگان های نظام می پردازند که برقراری این تعامل چند سویه، تاثیر بسزایی در توسعه کلان جامعه دارد.

به بهانه فرا رسیدن بیست و هفت اردیبهشت ماه (روز روابط عمومی و ارتباطات) تلاش های موثر شما در روابط عمومی نظام اداری استان را ارج نهاده و از درگاه خداوند متعال تندرستی و دوام توفیقات جنابعالی را آرزومندم.