تقدير از مشاور مدير عامل برق منطقه اي باختر در امور زنان و خانواده

Printer-friendly version
چهارشنبه, شهريور 15, 1396
به گزارش روابط عمومي برق باختر

سركار خانم فاطمه قيومي مشاور وزير نيرو در امور زنان و خانواده  با ارسال  لوح تقدير از تلاشهاي ارزنده خانم كتايون كشاورز مشاور مديرعامل برق منطقه اي باختر در امور زنان و خانواده  به جهت همكاري در داوري مقالات دومين همايش بانوان فرهيخته در صنعت آب و برق تشكر و قدر داني نمود  .