تفکیک محاسبه راندمان الکتروموتور از پمپ برای اولین بار درنیروگاه شهیدرجایی انجام شد

Printer-friendly version
چهارشنبه, بهمن 25, 1396
با استفاده از دستگاه پاور آنالایزر

تفکیک محاسبه راندمان الکتروموتور از پمپ، با استفاده از دستگاه پاور آنالایزر، برای اولین بار در نیروگاه شهید رجایی به انجام رسید
گروه پایش وضعیت نیروگاه برای اولین بار توانست با به‌کارگیری دستگاه POWER ANALYZER، راندمان الکتروموتورها را به طور جداگانه محاسبه و از راندمان پمپ، تفکیک کند
در این گزارش آمده است در اولین گام، مشکل افزایش جریان الکتروموتور پمپ آب فیلتر شماره 3 تصفیه‌خانه که جزء عیوب برطرف نشده قدیمی بود، از سوی گروه پایش وضعیت مورد بررسی قرار گرفت که پس از تست‌های لازم و بررسی‌های دقیق علمی، مشخص شد وضعیت عملکردی الکتروموتور، نرمال است، بنابراین با محاسبه راندمان پمپ آب فیلتر، مشخص شد علت افزایش جریان الکتروموتور و کاهش دبی پمپ، کاهش راندمان پمپ است که  پس از تشخیص صحیح منبع عیب، گزارش عیب برای انجام تعمیرات این تجهیز صادر شد و پمپ آب فیلتر شماره 3 تصفیه خانه از سوی امور تعمیرات مکانیک، دمونتاژ و با تعویض پروانه پمپ، مشکل به وجود آمده برطرف گردید که با این اقدام، راندمان پمپ از نزدیک به 50 درصد به حدود 65 درصد افزایش یافت.   
گفتنی است تکیه بر توانمندی های داخلی در بازسازی  و تعمیر برخی تجهیزات که پیش از این برای انجام آن، الزام به رعایت سیاست برون سپاری بود، رویکردی است که اکنون با جدیت از سوی مدیران و کارکنان معاونت های نیروگاه شهید رجایی رعایت می شود.

گروه خبر: