تفاهم نامه تشكيل مركز رشد تخصصي انرژي و محيط زيست

Printer-friendly version
شنبه, آبان 27, 1396
به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع سمنان،

اولين نشست هماهنگي مبادله تفاهم نامه تشكيل مركز رشد تخصصي انرژي و محيط زيست در پارك علم و فناوري دانشگاه سمنان برگزار شد.

مديرعامل شركت توزيع برق استان با عنوان اين كه ايجاد ارتباط ساختاري بين صنعت و دانشگاه به عنوان يك هدف اصلي است گفت: دانشگاه مي بايست نگاه نياز محور به صنعت داشته و صنعت برق نيز به دنبال حل معضلات احتمالي از طريق دانشگاه باشد.

مهندس سيدمحمد موسوي زاده با اشاره به تعبير جهان پسانفت اظهار داشت: در حال حاضر بسياري از تكنولوژي هاي قابل استفاده در دنيا از مشتقات نفتي استفاده مي كنند و انرژي پاك به معناي واقعي وجود نداشته بلكه آن چه در دسترس است، انرژي هاي نسبتاً پاك اس.

دكتر رضا كي پور از اعضاي هيئت علمي دانشگاه سمنان و استاد دانشكده مهندسي برق با بيان اين كه پارك هاي علم و فناوري در سطح كشور به مثابه مركزي براي رشد و پرورش شركت هاي خصوصي هستند يادآور شد: مهم ترين حمايت صورت گرفته از اين واحدها، خريداري محصولات توليدي آن ها است و براي شكل گيري چرخه مديريت مالي، بايد زنجيره درستي بين اين واحدها و خريداران خارجي صورت گيرد.

دكتر محمدصادق ولي پور عضو هيئت علمي دانشگاه سمنان و استاد دانشكده مهندسي مكانيك با تشريح اهداف مركز رشد تخصصي انرژي و محيط زيست بيان داشت: اقدامات صورت گرفته در بهينه سازي مصرف انرژي عموماً در بخش دولتي بوده كه به دليل سياست گذاري هاي بالاسري نتايج قابل تغييري نداشته و ورود بخش خصوصي در اين مركز، از هدف هاي مورد نظر است.

گفتني است در اين نشست اقدامات اوليه براي مبادله تفاهم نامه تشكيل مركز رشد تخصصي انرژي و محيط زيست به عمل آمده تا در راستاي حمايت از طرح هاي تحقيقاتي – پژوهشي عملياتي شود.