تعویض 103 کنتور خراب و شناسایی 11 فقره انشعاب غیر مجاز در روستاهای شهرستان اسلامشهر صورت گرفت

Printer-friendly version
چهارشنبه, خرداد 31, 1396
آبفار استان تهران

مدیر اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان اسلامشهر گفت طی یک ماه اخیر 103  فقره کنتور معیوب در سطح روستاهای این شهرستان تعویض شده و 11 مورد انشعاب غیر مجاز نیز شناسایی و تبدیل به مجاز شده است

حسینی شریف مدیر اداره آبفار شهرستان اسلامشهر در این باره گفت با توجه به کاهش منابع آب و ضرورت حفظ  آب شرب تولیدی و همچنین در راستای استاندارسازی انشعاب های مشترکین، کنترل مصرف و کاهش تلفات آب شرب در سطح شبکه های آبرسانی اقدامات فوق صورت گرفته است

وی تصریح کرد ما در تلاشیم با فرهنگ سازی مناسب اهمیت مصرف بهینه و صرفه جویی و همچنین استفاده قانونی از آب شرب بهداشتی را برای ساکنین روستاهای شهرستان توجیه نماییم.

گفتنی است 20 روستا با جمعیتی در حدود 51288 نفر تحت پوشش آبفار شهرستان اسلامشهر قرار دارند و خدمات آبرسانی از این طریق به آنها ارائه می گردد.