تعويض برقگيرهاي 63 كيلوولت و 20 كيلوولت در امور انتقال همدان

Printer-friendly version
سه شنبه, فروردين 28, 1397
معاون بهره برداري برق باختر اعلام كرد

 در سال 1396 در قالب پروژه بهينه­سازي، تعداد 174 دستگاه برقگير 63 کيلوولت و 111 دستگاه برقگير 20 کيلوولت از نوع AIRGAP ( سيليکن کاربايد SIC) در امور انتقال برق همدان برکنار و به جاي آنها برقگيرهاي ZNO جايگزين شد.

به گزارش روابط عمومي برق باختر جعفر نصرتيان معاون بهره برداري برق باختر در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعلام  اين خبر افزود : علاوه بر موارد فوق همچنين تعداد 27 دستگاه برقگير 63 کيلوولت ZNO به همراه استراکچر و متعلقات آن در خطوط فاقد برقگير نصب و راه اندازي شد که اين پروژه با پيمانكاري شركت بتانير در طي 350 نفر روز کار انجام شد.

بر اساس اين گزارش تعويض برقگيرهاي نوع AIRGAP ( سيليکن کاربايد SIC)، به علت عمر بالا، کاهش قابليت اطمينان و کارايي کمتر در حفاظت تجهيزات پستها، از سال 91 در دستورکار قرار گرفته بود.

معاون بهره برداري برق باختر در پايان افزود : کل هزينه خريد برقگيرها و اجراي پروژه در امور همدان (شامل هزينه برکناري برقگيرهاي قديمي و هزينه نصب برقگيرهاي جديد)، جمعاً به مبلغ 3 ميليارد و 276 ميليون ريال بوده است.

 

                 

گروه خبر: