تعمیر 45کیلومتر شبکه برق در فراهان

Printer-friendly version
پنجشنبه, دى 23, 1395
مدیرتوزیع برق شهرستان فراهان از اصلاح 45کیلومتر شبکه برق در این شهرستان طی 9ماه سال جاری خبرداد.

مهندس بختیاری ،تعویض378 مقره معیوب، تعویض 8 دستگاه تابلو عمومی فرسوده، نصب 440دستگاه چراغ جدیدو تعویض 1876  لامپ را از فعالیت های انجام شده در شهرستان فراهان دانست.

وی تامین برق کوی امیرکبیر فرمهین ،اصلاح و بهینه سازی پستهای هوایی به تعداد 32 دستگاه ، اصلاح و بهینه شبکه فشار متوسط هوایی وبرکناری پایه چراغ های فرسوده ونصب 471دستگاه چراغ در روستاهای توابع شهرستان فراهان را ازسایر عملیات اجرایی عنوان کرد.

مدیرتوزیع برق شهرستان فراهان ،نصب 524 انشعاب جدید،تعویض 317کنتور وجمع آوری 300انشعاب غیرمجاز را از دیگر اقدامات برشمرد.

گروه خبر: