تعمیرات و نوسازی ایستگاه پمپاژ شماره ۳ آب شهر چابهار

Printer-friendly version
چهارشنبه, ارديبهشت 26, 1397
شرکت آبفای سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی امور آب و فاضلاب چابهار، ایستگاه پمپاژ شماره سه آب شهر چابهار بطور کامل بازسازی و در مدار بهره برداری قرار گرفت.

مسعود شهلی بر مدیر امور آب و فاضلاب چابهار افزود : تاسیسات قبلی ایستگاه مذکور بدلیل عمر بالا و فرسوده بودن موجب هدر رفت و محدود شدن انتقال آب می شد که با توجه به بازسازی این ایستگاه اکنون ظرفیت ایستگاه به بیش از دو برابر ظرفیت قبلی افزایش یافته است. این بازسازی با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال از محل در آمدهای جاری شرکت انجام گرفته است.