تشکیل جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان

Printer-friendly version
پنجشنبه, دى 28, 1396
آب منطقه ای کردستان

شورای حفاظت از منابع آب شهرستان با حضور فرهادی معاون فرماندار ، جعفری دادستان و دیگر اعضای این شورا ظهر روز چهارشنبه 26 دی ماه در محل فرمانداری تشکیل جلسه داد.

گروه خبر: