تشریح وضعیت بارندگی و منابع و مصارف آب

Printer-friendly version
دوشنبه, فروردين 25, 1399

وضعیت بارندگی و منابع و مصارف آب توسط مهندس تقی زاده خامسی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در برنامه صبح بخیر ایران تشریح شد.

گروه خبر: