تشریح روش های پرداخت قبض پیامکی و حذف قبوض کاغذی برق در مشهد

Printer-friendly version
يكشنبه, آذر 10, 1398
مدیران آبفای خراسان رضوی با روش های پرداخت قبض آشنا شدند.

در نشست مشترک مدیران شرکت آبفای استان خراسان رضوی و شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد، روش های پرداخت قبض پیامکی و گزارش اقدامات حذف قبوض کاغذی برق در مشهد تشریح شد.

به گزارش دفتر روابط عمومی، در ابتدای این نشست، مهندس روزی مدیر روابط عمومی، دکتر عباس زاده معاون مشترکین و مهندس زنگنه مدیر دفتر خدمات تعرفه شرکت آبفای خراسان رضوی، ضرورت تبادل نظر و تعامل بین شرکت های خدماتی را مورد تأکید قرار دادند. مهندس روزی گفت: راهی که توزیع برق مشهد طی کرده از اهداف ماست و مسیر ما با شما در حذف قبوض کاغذی یکی بوده و مکمل هم هستیم تا مشترکین دچار دوگانگی نشوند.

کفشدار طوسی مدیر دفتر نظارت بر فروش انرژی و وصول، توزیع برق مشهد نیز در این نشست گفت: علاوه بر تبادل نظر و تعامل شرکت های خدماتی با یکدیگر، باید یک گام نیز جلوتر باشیم تا فرهنگ حذف کاغذ نهادینه شده و دولت الکترونیک محقق گردد. وی افزود: توزیع برق مشهد با کلیه شرکت های خدماتی تبادل نظر کرده و امیدواریم با همفکری و تعامل بیشتر بتوانیم خدمت مناسب تری به مردم و مشترکین ارائه کنیم.

در این نشست غفوری رئیس گروه صدور قبوض و وصول توزیع برق مشهد نیز با ارائه گزارشی از اقدامات حذف قبض کاغذی برق در مشهد گفت: جمع آوری و صحت سنجی اطلاعات مشترکین، ارسال قبض پیامکی و حذف قبض کاغذی و وصول مطالبات از جمله اقدامات حذف قبض کاغذی برق در مشهد بوده است ضمن اینکه توزیع برق مشهد در مردادماه 98 به اهداف برنامه قبض سبز توانیر (حذف قبوض کاغذی) دست پیدا کرده است.

در ادامه این جلسه ضمن بررسی مشکلات و چالش های موجود و راهکارهای مناسب آن، گزارشی از روش های پرداخت قبض پیامکی نیز تشریح شد.

 

گروه خبر: