تجلیل ازکارمند نمونه شرکت توزیع برق استان سمنان درجشنواره شهیدرجائی 

Printer-friendly version
پنجشنبه, شهريور 25, 1395
شرکت توزیع برق استان سمنان

درجشنواره شهید رجائی استان که با حضوراستاندار و جمعی ازمسئولان برگزارشد، ازکارمند نمونه شرکت توزیع برق استان سمنان با اهدای تندیس ولوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.

درمتن لوح تقدیر دکترمحمدرضا خباز استاندار سمنان خطاب به مهندس نقی نظری ازکارکنان شرکت توزیع برق استان آمده است : " خدمتگزاری به مردم افتخاربزرگی است  که پروردگار متعال آن را برعهده کسانی قرارداده است که باعمل خالصانه خویش درمسیرگره گشایی ازامورمردم گام برمی دارند. تلاش موثروارزشمند جناب عالی درارائه خدمات صادقانه به کشور وملت شریف ایران ، موجب گردید تا ازسوی ستاد جشنواره شهید رجائی استان به عنوان کارمند نمونه انتخاب شوید واین موفقیت رابه شما تبریک عرض می نمایم."