تجليل از پژوهشگران نيروگاه نكا درجشنواره پژوهش و فناوري وزارت نيرو

Printer-friendly version
دوشنبه, دى 23, 1398
بازديد دانشجويان مؤسسه آموزش عالي غير انتفاعي اديب مازندارن از نيروگاه

 در جشنواره سالانه پژوهش و فناوري وزارت نيرو از سيدحسين حسيني و سيدهادي اخلاق،  2 پژوهشگر برگزيده نيروگاه شهيدسليمي نكا تجليل شد.

جشنواره پژوهش و فناوري وزارت نيرو به مناسبت هفته پژوهش و با هدف برقراري پيوند ميان صنعت، محققان و مراكز پژوهشي و بررسي چالشها، نيازمنديها و اولويتهاي فناورانه شركتهاي زير مجموعه آب و برق در پژوهشگاه نيرو برگزار شد.

در آئين تجليل از پژوهشگران برگزيده مجموعه شركتهاي مديريت توليدبرق، مهندس عبدالرسول پيشاهنگ معاون راهبري توليد شركت مادر تخصصي توليدنيروي برق حرارتي با اهداء لوح سپاس به 2 پژوهشگر برگزيده شركت مديريت توليدبرق نكا به نامهاي مهندس سيدحسين حسيني بخاطر تأليف كتاب  " نيروگاه سيكل تركيبي " و مهندس سيدهادي اخلاق به دليل ثبت اختراع " استفاده از هواي فشرده کمپرسور توربينهاي گازي براي مصارف ديگر نيروگاه " در مركز ملي ثبت اختراعات كشور تقدير و تشكر نمود.

خاطر نشان ميشود در نمايشگاه جانبي اين جشنواره كه با حضور وزير نيرو گشايش يافت، دستاوردها، توانمنديها و موفقيتهاي علمي- پژوهشي حوزه تحقيقات و ساخت داخل مجموعه صنعت آب و برق از جمله نيروگاه شهيدسليمي نكا در معرض ديد عموم قرار گرفت.

 

بازديد دانشجويان مؤسسه آموزش عالي غير انتفاعي اديب مازندارن از نيروگاه نكا

جمعي از دانشجويان مؤسسه آموزش عالي غير انتفاعي اديب مازندارن در راستاي توسعه روابط علمي و عملي ميان صنعت و دانشگاه از نيروگاه شهيدسليمي نكا بازديد نمودند.

در اين بازديد در جهت آگاه سازي دانشجويان با دشواري شرايط توليد و ترويج فرهنگ مديريت مصرف، ابتدا فيلمي در خصوص معرفي نيروگاه و كليپهايي در خصوص سختي نگهداري و تعميرات، بهره برداري و توليد انرژي در نيروگاه به نمايش درآمد، سپس كارشناسان نيروگاه به تشريح توانمنديهاي كاركنان نيروگاه در زمينه تعميرات و نگهداري واحدها و پيچيدگي مراحل مختلف توليد انرژي پرداختند.  

در پايان بازديدكنندگان ضمن بازديد از تأسيسات نيروگاه بخاري و استماع توضيحات كارشناسان با نحوه عملكرد تجهيزات و مراحل توليدبرق آشنا شدند.