تجدید مناقصه حفر چاه پیران سرپل ذهاب

Printer-friendly version
پنجشنبه, بهمن 4, 1397
شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمانشاه
کد : ۹۷-۵۳
عنوان آگهی : تجدید مناقصه حفر چاه پیران سرپل ذهاب
آگهی در محدوده : کشوری
شرکت منتشر کننده : شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمانشاه
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)
تلفن تماس : ۰۸۳۳۸۱۶۴۵۴۷
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد : ۴۰۰۱۱۰۱۰۰۷۱۴۶۲۱۷
عنوان روزنامه : همشهری
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
شماره صفحه روزنامه : ۲
سایت منتشر کننده آگهی : پایگاه ملی مناقصات-سامانه ستاد