تجدید مناقصه آبرسانی چالاب بکر اسلام آباد غرب

Printer-friendly version
چهارشنبه, آبان 9, 1397
شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمانشاه
کد : ۹۷-۳۳
عنوان آگهی : تجدید مناقصه آبرسانی چالاب بکر اسلام آباد غرب
آگهی در محدوده : کشوری
شرکت منتشر کننده : شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمانشاه
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)
تلفن تماس : ۰۸۳۳۸۲۸۱۵۴۴
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد : ۴۰۰۱۱۰۱۰۰۷۱۴۶۲۱۷
عنوان روزنامه : مهران- پیام زمان
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۹