تا پايان تابستان ، 6 روستاي بالاي 10 خانوار مازندران برق دار مي شود

Printer-friendly version
دوشنبه, خرداد 25, 1394
مدير عامل شركت توزيع برق مازندران گفت :براساس اولويت بندي شركت توانير مبني بر برقدار كردن روستاهاي زير 20 خانوار و بالاي 10 خانوار ، در ماههاي آينده 6 روستا از نعمت برق برخوردار مي شوند.

مهندس قاسم شهابي افزود: : به همين منظور پنج ميليارد و 709 ميليون ريال براي برقدار كردن 6 روستاي زير 20 خانوار شهرستانهاي مختلف استان كه شرايط سكونت دائمي خانوارها در آنها وجود دارد اختصاص يافته است.

وي با بيان اينكه اين اعتبار از محل اعتبارات شركت توانير تخصيص يافته ، افزود: در حال حاضر عمليات برق رساني هر 6 روستا آغاز شده است  و اميدواريم با تامين نقدينگي و براساس اولويت تعيين شده ، تمام 6 روستا تا پايان تابستان برقدار شود.

مدير عامل شركت توزيع برق مازندران اظهارداشت : به منظور اشاعه فرهنگ جايگزيني انرژي هاي نو و پاك ، سه روستا از 6 روستاي مذكور بوسيله نصب پنل هاي خورشيدي برقدار خواهد شد.

شهابي ياد آور شد: تمام روستاهاي بالاي 20 خانوار مازندران از نعمت برق برخوردارند وبا برقدار شدن اين روستاها ، تعداد روستاهاي برقدار حوزه توزيع  برق مازندران به دو هزار و 69 روستا خواهد رسيد.

وي همچنين از اجراي 185 طرح كاهش تلفات در ماههاي گذشته در مازندران خبر داد.

 مدير عامل شركت توزيع برق مازندران خاطر نشان كرد: با هدف افزايش قابليت اطمينان شبكه ، بهبود ولتاژ، ارتفاء كيفيت آن ، طرح كاهش تلفات در 185 روستاي مازندران اجرا شد. شهابي تصريح كرد: براي اجراي طرحهاي كاهش تلفات حدود 128 دستگاه ترانسفورماتور نصب و 69 كيلومتر شبكه احداث و 34 ميليارد و 365 ميليون 

گروه خبر: