تامین منابع مالی، احداث تاسیسات فاضلاب شهرهای آران و بیدگل و نوش آباد...

Printer-friendly version
پنجشنبه, مرداد 26, 1396
شركت آب و فاضلاب كاشان
 عنوان مناقصه : تامین منابع مالی، احداث تاسیسات فاضلاب شهرهای آران و بیدگل و نوش آباد، در ازای تخصیص پساب تصفیه خانه فاضلاب
  آگهي در محدوده : کشوری
  آگهي در محدوده : www.abfakashan.ir
  بها سند : 0
  بها سند : عادی
  عنوان روزنامه : اطلاعات
  تاريخ انتشار : 1396/05/22
  آخرين مهلت : 1396/06/05
  شماره صفحه روزنامه :  
  متن آگهي : وزارت نيرو شركت آب و فاضلاب كاشان آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار شرکت آب و فاضلاب کاشان در نظر دارد در راستاي بند هـ تبصره 19 قانون بودجه سال 1394 و دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( 2) با موضوع شرایط واگذاري طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداري، به بخش غیر دولتی (مصوب4/7/94 ) تامین منابع مالی، احداث تاسیسات فاضلاب شهرهای آران و بیدگل و نوش آباد، در ازای تخصیص پساب تصفیه خانه فاضلاب به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید. الف- شرح مختصري از پروژه : - موضوع پروژه : اجرای تاسیسات فاضلاب شهر های آران و بیدگل و نوش آباد شامل: - اجرای تاسیسات جمع آوری فاضلاب شهر آران و بیدگل - اجرای تاسیسات جمع آوری فاضلاب شهر نوش آباد - اجرای خط انتقال مشترک فاضلاب شهرهای آران و بیدگل و نوش آباد - اجرای تاسیسات تصفیه فاضلاب(مشترک) شهرهای آران و بیدگل و نوش آباد - دوره احداث: سه سال شمسی - دوره بهره برداري تجاري : با ارائه مدل مالی - تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی : سرمایه گذاران واجد شرایط می توانند از تاریخ 96/5/25 لغایت پایان وقت اداري 96/6/5 جهت دریافت اسناد ارزیابی با در دست داشتن نامه اعلام آمادگی جهت سرمایه گذاري در طرح به شرکت آب و فاضلاب کاشان مراجعه فرمایند. آدرس: کاشان – میدان جهاد – ابتدای بلوار شهیر باهنر – دفتر قراردادها تلفن: 55571070 031 - محل و زمان تحویل مدارك درخواستی: مهلت تحویل اسناد ارزیابی تکمیل شده ، تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 25/6/ 96 و محل تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب کاشان می باشد. آدرس وب سایت: www.abfakashan.ir