به همت جهادگران پایگاه مقاومت بسیج الغدیر آبفا روستایی خوزستان:

Printer-friendly version
دوشنبه, فروردين 19, 1398
آماده سازی 3 هزار گونی برای احداث سیل بند در تاسیسات آبرسانی روستایی

فرمانده پایگاه بسیج الغدیر شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان از آماده سازی 3 هزار گونی خاکی برای احداث سیل بند در تاسیسات آبرسانی روستایی شهید الماسی شیبان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان علیداد کیانی گفت: در راستای جلوگیری از ورود سیلاب به تاسیسات آبرسانی روستایی شهید الماسی شیبان و به همت جهادگران بسیج الغدیر آبفا روستایی خوزستان تعداد 3 هزار کیسه گونی پر و برای احداث سیل بند در تاسیسات فراهم شد.

وی افزود: عملیات ترمیم و تقویت سیل بند این تاسیسات آبرسانی ظرف یکروز و برای جلوگیری از وارد آمدن خسارات احتمالی انجام شد.

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج الغدیر آبفا روستایی خوزستان یادآور شد: تعدادی از کیسه های گونی برای احداث سیل بند در تاسیسات آبرسانی روستایی شهرستان های حمیدیه، الهایی و کارون ارسال شد.