بهینه سازی 450 دستگاه پست های توزیع برق در شهرستان سرخه

Printer-friendly version
سه شنبه, فروردين 28, 1397
مدیرتوزیع برق شهرستان سرخه

عملیات اصلاح 400 ایستگاه هوایی و 50 دستگاه پست زمینی توزیع برق در شهرستان سرخه درطی سال 96 به اجرا درآمده است.

مدیرتوزیع برق شهرستان سرخه بااعلام این خبر عنوان کرد: سرویس و آچارکشی فیدرهای فشار متوسط شاهین و ایج به طول 105هزار متر، اصلاح شبکه فشار ضعیف هوائی سطح شهرستان به طول 30هزارمتر، بهینه سازی 9 دستگاه سکسیونر هوائی و زمینی در جهت ارتقای پایداری شبکه و دوام بخشیدن به نقاط مانور خطوط برق رسانی، از اقدامات این مدیریت در سال گذشته محسوب می شود.

مهندس مهدی پاک طینت بااشاره به این که طرح توسعه دوهزار و 683 متر خط 20 کیلوولت هوائی انجام شده بیان داشت: به همت نیروهای اجرائی این مدیریت، 333 متر شبکه فشار متوسط زمینی نیز احداث گردیده است.

وی با ابراز این که یک هزار و 943 متر شبکه فشار ضعیف هوائی دایر گردیده افزود: به منظور تامین برق مشترکان، 702 متر شبکه فشار ضعیف زمینی هم برقرار شده است.

وی بابیان این که عملیات تبدیل یک هزار و یک دستگاه کنتور مکانیکی به دیجیتال انجام شده گفت: درراستای توسعه روشنائی معابرشهرستان، دوهزار و 162 متر شبکه روشنائی ایجادشده است.

وی تصریح کرد: طرح تبدیل شش هزار و 460 متر شبکه سیمی فشارضعیف به کابل خودنگهدار،از دیگر فعالیت های انجام شده به شمار می رود.

مهندس پاک طینت با عنوان این که 346 پروژه عمرانی برق رسانی درطول سال قبل اجرائی گردیده یادآور شد: مبلغ 17میلیارد و 751 میلیون ریال صرف اجرای پروژه ها شده است.

گروه خبر: