بهینه‌سازی ۴۵۰۰ پست برق در استان مرکزی

Printer-friendly version
سه شنبه, مهر 16, 1398
معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ برق استان مرکزی خبر داد.

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق  استان مرکزی از تعمیر و بهینه‌سازی  حدود 4500 پست برق در استان خبر داد.

مهندس محمد مرادی تعمیر 10424 کیلومتر شبکه فشار متوسط و 385 کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی، تعمیر حدود 4500 پست زمینی و هوایی و سرویس  4612 چراغ روشنایی معابر را ازجمله فعالیت‌های انجام‌شده برشمرد.

وی  انعقاد تفاهم‌نامه همکاری ایمنی با اداره کل فنی و حرفه‌ای استان، پیاده‌سازی پروژه نظام HSE-MS در سطح شرکت، برگزاری مانور شناسایی و رفع کانون‌های خطر 9105 پست‌های هوایی در استان، برگزاری مانور شناسایی و رفع کانون‌های موانع تبلیغاتی روی پایه‌های برق، آموزش 8495 نفر ساعت ایمنی  ویژه کارکنان را از اقدامات  انجام‌شده در زمینه ایمنی دانست.

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق  استان مرکزی ساخت پست سیار 315 کیلوولت آمپر با همکاری مدیریت توزیع برق شازند، جمع‌آوری 6500 کیلوگرم سیم آلومینیوم از شبکه‌های برکنار شده  و ارزیابی مولد تأمین برق اضطراری دستگاه‌های اجرایی در سطح استان  را از دیگر فعالیت‌های اجراشده عنوان کرد.

گروه خبر: