بهره مندی 140 روستا از نعمت برق درسال 98

Printer-friendly version
سه شنبه, اسفند 27, 1398
با صرف 46 ميليارد تومان اعتبار1824 خانوار روستايي ازنعمت برق برخودارشدند

مجري طرح برق روستايي شركت توانير تعداد روستاهاي برقدار شده در سال 98 را 140 روستا عنوان كرد كه با صرف بيش از 46 ميليارد تومان اعتبار ،هزارو 824 خانوار روستايي را از نعمت برق بهره مند ساخت.

به گزارش پايگاه خبري توانير ،مهندس علي چهل اميراني در خصوص عملكرد برق رساني روستايي در سال 98 اظهار داشت:از ابتدا تا پايان سال 98 تعداد 140 روستا با هزارو824 خانوار جمعيت از نعمت برق برخوردار شدند.

وي تصريح كرد: براي برق رساني به اين تعداد روستا 283 كيلومتر شبكه فشار متوسط و 86 كيلومتر شبكه فشار ضعيف احداث و 188 دستگاه ترانسفورماتور با ظرفيت 6 هزار و410 كيلوولت آمپر نصب شد كه در مجموع با صرف بيش از 46 ميليارد تومان اعتبار همراه بود.

مجري طرح برق روستايي شركت توانير مجموع روستاهاي برقدار كشور را هم اكنون 57 هزار و 420 روستا با 4 ميليون و 502 هزار و 74 خانوار روستايي اعلام كرد.

گروه خبر: