بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه آب و شبکه و تاسیسات شهرهای دامغان،گرمسار،شاهرود و مهدیشهر

Printer-friendly version
چهارشنبه, اسفند 16, 1396
شرکت آبفای سمنان
کد : ۵۷-۹۶
عنوان آگهی : بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه آب و شبکه و تاسیسات شهرهای دامغان،گرمسار،شاهرود و مهدیشهر
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای سمنان
مهلت دریافت اسناد :  
محل دریافت اسناد :  
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  
عنوان روزنامه :  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۶