بهره برداری از23 پروژه برق رسانی توسط برق منطقه ای فارس 

Printer-friendly version
يكشنبه, بهمن 20, 1398
به میمنت دهه فجر و با صرف هزینه 839 میلیارد و763 میلیون تومان

شركت برق منطقه اي فارس از شركت هاي زير مجموعه توانير است كه مسئوليت خطيرتامین ، جابجایی و فروش انرژی مطمئن مورد نیاز مشتریان خود رادر سطح استانهاي فارس و بوشهر بر عهده دارد و در جهت دستيابي به اين مهم  ، سياست ها و راهكارهاي از پيش تدوين شده را ، سر لوحه فعاليت هاي اين شركت قرار داده است . 

 به گزارش دفترروابط عمومی شرکت برق منطقه ای فارس ، احداث 23 پروژه  برقرساني با صرف اعتبار 839 میلیارد و 763 میلیون تومان ، شرايط جديدي جهت تامين برق پايدار و مطمئن در استان هاي فارس و بوشهر را ايجاد کرده است .

گزارش ارسالی حاکی از این است که ازمیان 23 پروژه مهم  احداث شده توسط شرکت برق منطقه ای فارس  15 پروژه آن در سطح استان فارس احداث گردید ه است که اعتبار ی بالغ بر 740 میلیارد 483 میلیون تومان را به خود اختصاص داد ه است . همچنین 8 پروژه مهم دیگر در استان بوشهر احداث شده است که  99میلیارد و 280میلیون تومان هزینه در بر داشته است . 

گفتنی است به همین مناسبت عملیات اجرایی سه پروژه برق رسانی  پست سراج ، پست برف فروشان و پست نور آباد 1 با اعتبار 140 میلیارد تومان آغاز شد .  

شایان ذکر است  كه شركت برق منطقه اي فارس علي رغم  تحريم هاي اقتصادي ، درسالهای اخیر با احداث وراه اندازي  پروژه های عظيم برقرساني ، شامل پروژه هاي احداث و افزايش ظرفيت پستهاي انتقال و فوق توزيع ، پروژ ه هاي خطوط انتقال و  اجراي طرح هاي ديسپاچينگ ، مخابرات و فيبر نوري با همت و تلاش كاركنان صديق خود ، در راستاي رفاه مردم عزيزاستان های فار س و بوشهر اقدامات شايان توجهي را انجام داد ه است .

گروه خبر: