بهره برداری از واحد یک و دو بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند

Printer-friendly version
شنبه, شهريور 31, 1397
گروه خبر: