بهره برداری از نیروگاه مقیاس کوچک 10 مگاواتی در شهرستان تفت 

Printer-friendly version
دوشنبه, تير 9, 1399
همزمان با پیک بار تابستان 99 صورت گرفت.

نیروگاه مقیاس کوچک توسعه برق تدبیر نیرو در شهرستان تفت به بهرهبرداری رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای یزد، حسین زارعی مجری طرح تولید پراکنده شرکت ضمن اعلام این خبر، افزود: این نیروگاه شامل 5 دستگاه مولد 2 مگاواتی میباشد که توسط خط انتقال 20 کیلوولتی به طول 3.5 کیلومتر به صورت هوایی به پست فوق توزیع تفت متصل شده است.

وی تصریح کرد: این نیروگاه در فاز نخست، با ظرفیت 6 مگاوات از ابتدای تیرماه سال جاری به بهرهبرداری رسیده است و پیش بینی میگردد پس از تکمیل ظرفیت 10 مگاوات، انرژی تولیدی سالیانه آن 77 هزار مگاوات ساعت باشد.

زارعی با اشاره به سرمایهگذاری ارزی 3 میلیون یورو  و ریالی 200 میلیارد ریال توسط بخش خصوصی خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این نیروگاه، مجموع ظرفیت قراردادهای بهرهبرداری شده نیروگاههای مقیاس کوچک در استان یزد به 167 مگاوات رسید.

وی همچنین پست فوق توزیع تفت را با 2 عدد ترانسفورماتور 30 مگاولت آمپر، دارای پیک بار 20 مگاولت آمپر دانست که با اتصال نیروگاه تدبیر نیرو، ضمن افزایش پایداری شبکه، به جبران افت ولتاژ شبکه های بالا دست کمک خواهد شد.

مجری طرح تولید پراکنده شرکت برق منطقهای یزد همچنین این پروژه را از پروژههای با اهمیت در شرایط پیک بار بیان کرد.

گروه خبر: