بهره برداری از دو پروژه بهینه سازی و نصب تجهیزات برقی در شهرستان گرمسار

Printer-friendly version
سه شنبه, ارديبهشت 25, 1397
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

عملیات بهینه سازی یک ایستگاه زمینی توزیع برق و نصب 10 دستگاه خازن فشار ضعیف در شهرستان گرمسار انجام شد.

مدیر توزیع برق شهرستان گرمسار با بیان این مطلب گفت: بهسازی پست زمینی نیروگاه گرمسار، با برکناری سلول های ورودی و خروجی و همچنین دیژنکتور قدیمی آن به اجرا درآمده است.

مهندس حسین صفری با اشاره به این که برای بهره برداری از این پروژه، یک دستگاه تابلوی چهار سلولی شامل سه دستگاه سکسیونر و یک دستگاه دیژنکتور گازی نصب گردیده یادآور شد: چیدمان تجهیزات موجود به جهت استفاده آسان تر و ایمن کردن آنها، از دیگر اقدامات به عمل آمده می باشد.

وی افزود: به منظور حذف بار را کتیو از نزدیک ترین نقطه به محل مصرف و کاهش تلفات شبکه توزیع برق، پروژه نصب 10 دستگاه خازن فشار ضعیف با ظرفیت مجموع 500 کیلووار به همراه تجهیزات فرمان انجام و مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی همچنین هزینه صرف شده جهت دو پروژه ذکر شده را، 700 میلیون ریال اعلام کرد

گروه خبر: