بهره برداری ازمرکزداده استاندارد جدید شرکت مهندسی آبفای کشور

Printer-friendly version
چهارشنبه, بهمن 23, 1398
به منظورافزایش ضریب دسترس پذیری خدمات

همزمان با دهه مبارک فجر، مرکز داده استاندارد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توسط حمیدرضا جانباز مدیرعامل و ریاست هیات مدیره و با حضور معاونین و مدیران این شرکت افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، این مرکز داده با رعایت استانداردهای روز و با تکیه بر ظرفیت تولیدات بومی در زیرساخت های فناوری اطلاعات جهت ارائه خدمت پایدار به مردم شریف ایران اسلامی و همچنین، همکاران فعال در شرکت های آب و فاضلاب بهره برداری شد.

در این مرکز، از سامانه های هوشمند نظارت و ارزیابی بر خط وقایع و رویدادها به منظور افزایش ضریب دسترس پذیری خدمات استفاده شده است.

گروه خبر: