بهره برداری ازسد شهری کوروسازه کنترلی چاه نیمه یک به 3

Printer-friendly version
چهارشنبه, دى 12, 1397
سد شهری کوروسازه کنترلی ت اپایان امسال به بهره برداری می رسد

دکتررضااردکانیان وزیرنیروبه همراه معاون اول رئیس جمهوروتنی چندازوزرای دولت به منظوربررسی مشکلات وقابلیتهای استان سیستان وبلوچستان به این استان سفرکرد.

وزیرنیرودرجلسه بررسی مسائل ومشکلات استان سیستان وبلوچستان که باحضوردکترجهانگیری معاون اول رئیس جمهوروهمراهان ومردم ومسئولین استان درتالارفردوسی زاهدان برگزارشدگفت:آب وبرق هردوباآسایش مردم سروکاردارند.درابتدای دولت یازدهم ظرفیت نصب شده نیروگاهی 940مگاوات بوده وتاکنون 370مگاوات اضافه شده وتاپایان دولت دوازده نیز1375مگاوات دیگربه ظرفیت نیروگاهی استان اضافه می گرددوتاپایان سال 1399ظرفیت نیروگاهی استان 2برابرشده وباهزینه ای بلغ بر974میلیون یوروبه 2685مگاوات خواهدرسید.

دکتراردکانیان درخصوص بخش آب افزود:وزارت نیرودرمورد آب استان طرحهای بلندمدت،میان مدتواضطراری داددوهزینه ای بالغ بربر625میلیاردریال برای آبرسانی به روستاهامصرف انجام خواهدشد.

وی افزودتاپایان سال جاری سدمخزنی شهری کور وسازه کنترلی چاه نیمه یک به 3به بهره برداری خواهدرسید.

این مقام مسئول به تشکیل جلسه کمیساران آب هیرمندواستیفای حق آبه درهفته آینده به میزبانی دولت جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.

وزیرنیروسخنان خودرابااعلام خبرتخصیص مجوزانتقال وشیرین سازی آب ازدریای عمان به میزان 228میلیون مترمکعب برای بخشهای شرب وصنعت به شرکت آب منطقه ای سیستان وبلوچستان به پایان برد.

گفتنی است دراین سفرمهندس محمدحاج رسولیهامدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ومدیران عامل شرکتهای مادرتخصصی توانیروآب وفاضلاب وزیرنیروراهمراهی می کردند