بهره برداري از 79 پروژه بخش كشاورزي در دهه مبارك فجر

Printer-friendly version
شنبه, دى 29, 1397
پروژه ها با اعتبار160 ميليارد تومان دراستان بهره برداري می شود.

به مناسبت چهلمين سالگر پيروزي شكوهمند نقلاب اسلامي 79 پروژه بخش كشاورزي با اعتباري نزديك به 160 ميليارد تومان  در سطح استان مورد بهره برداري قرار مي گيرد.
به گزار ش روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان يزد؛ سيد جمال سجادي پور رئيس اين سازمان با اشاره به آغاز بهره برداري از 79 پروژه بخش كشاورزي در بخش هاي مختلف آب و خاك، توليدات دامي، توليدات گياهي، صنايع تبديلي و تعاون روستايي در ايام ا... دهه فجر  مهمترين اهداف اجراي اين پروژه ها را صرفه جويي در مصرف آب ، افزايش كمي و كيفي توليدات، ايجاد اشتغال و افزايش درآمد كشاورزان عنوان كرد و گفت:براي اجراي اين طرح ها  و پروژه ها 1596043 ميليون ريال هزينه شده كه زمينه اشتغال 476 نفر بطور مستقيم و 603 نفر بطور غير مستقيم فراهم شده است.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي با بيان ايكه از مجموع  پروژه هاي افتتاحي ، 29 پروژه در زمينه آب و خاك با اعتباري معادل 114453 ميليون ريال،22 پروژه در زمينه توليدات دامي با اعتباري معادل 453050 ميليون ريال ، 17 پروژه در زمينه توليدات گياهي با اعتباري معادل 116800 ميليون ريال ، 10 پروژه در زمينه صنايع تبديلي با اعتباري معادل 907500 ميليون ريال و1 پروژه در زمينه تعاون روستايي  با اعتباري معادل 4240 ميليون ريال مي باشد  اضافه كرد از مجموع اعتبارات  هزينه شده 7 درصد از اعتبارات دولتي،35 درصد تسهيلات و 58 درصد نيز آورده هاي شخصي سرمايه گذاران بوده است.
وي خاطرنشان ساخت با اجراي اين طرح ها علاوه بر افزايش 55هزارتني جذب موادخام در صنايع تبديلي،افزايش 2568 تني در توليد محصولات دامي و 1698 تني در توليدات گلخانه اي و گياهان دارويي بيش از 6 ميليون مترمكعب در مصرف آب كشاورزي صرفه جويي خواهد شد.