بهره‌برداری از ۲۶۶ پروژه عمرانی برق‌رسانی در شهرستان سمنان

Printer-friendly version
سه شنبه, تير 18, 1398
در سه‌ماهه نخست امسال انجام شد.

مدیر توزیع برق شهرستان سمنان از احداث 266 پروژه عمرانی برق‌رسانی با اعتباری به مبلغ 30 میلیارد و 479 میلیون ریال  در سه‌ماهه اول سال جاری در این شهرستان خبر داد.

علیرضا قیومی بیان داشت: نصب شش  دستگاه ترانس هوائی در نقاط هدف از محل پروژه کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ و اجرای هفت رزمایش خدمت متعالی باهدف افزایش پایداری شبکه‌های برق‌رسانی در مناطق مختلف، به‌عنوان اهم برنامه‌های انجام‌شده از آغاز امسال تابه‌حال است.

وی افزود: احداث خطوط فشار متوسط هوائی و زمینی خروجی از پست 63 کیلوولت آمپر امیرکبیر و نصب ایستگاه‌های توزیع برق از محل کاهش تلفات در نقاطی که ضرورت بهبود پروفیل ولتاژ وجود دارد، ازجمله فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده این مدیریت برای سه‌ماهه دوم امسال به شمار می‌روند.

وی با اشاره به این‌که طرح توسعه دو هزار 800 متر شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط هوائی و زمینی به اجرا درآمده تصریح کرد: نصب 10 ایستگاه هوائی توزیع برق با ظرفیت دو هزار و 240 کیلوولت آمپر، در زمره اقدامات صورت گرفته در مدت‌زمان قیدشده محسوب می‌شود.

قیومی همچنین با بیان این‌که یک هزار و 300 متر کابل خودنگهدار جدید در سطح شهرستان  برقرار گردیده اضافه کرد: طرح بهینه‌سازی سه هزار و 300 متر شبکه‌های توزیع برق توسط گروه‌های اجرائی این مدیریت اجرائی شده است.

وی با عنوان این‌که احداث یک هزار و 500 متر شبکه روشنایی معابر و  290 دستگاه سرچراغ جدید در سطح شهرستان نصب‌شده خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون، 15 دستگاه کنتورهای هوشمند در راستای طرح فراسامانه اندازه‌گیری و مدیریت انرژی (فهام) دایرشده است.

گروه خبر: