بر اساس قانون بودجه سال 94: سهم برق از هدفمندی یارانه ها چقدر است؟/ معافیت وزارت نیرو لغو شد!

Printer-friendly version
شنبه, خرداد 16, 1394
بر اساس آیین‌نامه اجرایی تبصره 20 قانون بودجه سال 1394 کل کشور که توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده وزارت نیرو موظف است به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکان و برق صادراتی سالانه ۲۲ هزار میلیارد ریال به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز کند. قبلا تصویب شده بود که وزارت نیرو از پرداخت این پول معاف گردد.

علیرغم اینکه سال 93 وزارت نیرو از پرداخت سهم هدفمندی یارانه ها معاف شده بود و مصوبات هیات دولت نیز از معافیت در سال 94 خبر می داد اما به نظر می رسد وضعیت اقتصادی دولت طوری است که نمی تواند این مصوبه را برای سال جدید نیر اجرا نماید و وزارت نیرو نیز باید سهم خود از هدفمندی یارانه ها را پرداخت نماید.

به گزارش برق نیوز دولت برای جبران بخشی از بدهی های بسیار زیاد وزارت نیرو با معافیت این وزارتخانه از پرداخت سهم درآمدی خود از بخش برق به سازمان هدفمندی یارانه ها موافقت نموده بود. وزارت نیرو بیش از 28 هزار میلیارد تومان بدهکاری دارد که بخش زیادی از این میزان بدهی مربوط به بخش برق و پیمانکاران برقی است.

با معافیت وزارت نیرو از پرداخت سهم هدفمندی یارانه سالانه بیش از 2000 میلیارد به این وزارتخانه کمک می شد تا بخشی از بدهی های سنگین خود را بپردازد. طرحی که با کاهش درآمدهای نفتی دولت اجرا نشد تا همچنان وزارت نیرو برای کاهش بدهی های خود برنامه ای نداشته باشد.

اسفندماه سال گذشته نمایندگان مجلس مصوب کردند که براساس لایحه بودجه 94 کل کشور و با تصویب مجلس 100 درصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سال‌های 93 و 94 به صنعت برق و آب اختصاص می‌یابد.

به گزارش "برق نيوز" نمایندگان مجلس براساس تبصره 21 و بند "د" این تبصره مصوب کردند 100 درصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سال‌های 93 و 94 به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز شود و براساس مفاد ماده 8 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به صنعت برق و آب اختصاص یابد. 

ابلاغ آئین‌نامه جدید اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور
معاون اول رئیس جمهور آئین‌نامه اجرایی تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 کل کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

بر اساس آیین‌نامه اجرایی تبصره 20 قانون بودجه سال 1394 کل کشور که توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده وزارت نیرو موظف است به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکان و برق صادراتی سالانه ۲۲ هزار میلیارد ریال به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز کند.

هیئت وزیران به استناد تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 کل کشور، آئین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آئین‌نامه اجرایی تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
ماده 1- در این آئین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:
الف - سازمان: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها
ب - خزانه: خزانه‌داری کل کشور
ج‌ - قانون تنظیم (2) : قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-
د - تبصره (20) : تبصره (20)‌ قانون بودجه سال 1394 کل کشور
ماده 2- منابع حاصل از افزایش قیمت‌های موضوع مواد (1) و (3) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، در سال 1394 به ترتیب زیر توسط شرکت های مشمول، وصول و به حساب متمرکز آنها نزد خزانه واریز می‌شود.

بر اساس این گزارش، وزارت نیرو موظف است مبلغ یکصد و دو (102) ریال به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی، بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها که در کل سال معادل 22 هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر22) ریال است به صورت ماهانه یک هزار و هشتصد و سی و سه میلیارد (000ر000ر000ر833ر1) ریال مستقیماً به حساب تمرکز وجوه سازمان نزد خزانه واریز نماید.
 

با واریز وجوه فوق و نیز احتساب اعتبار موضوع ردیف (12-520000) قانون بودجه سال 1394 کل کشور، بهای سوخت مصرفی کلیه نیروگاه های کشور که تمامی برق تولیدی خود را با اعلام وزارت نیرو به شبکه سراسری عرضه می نمایند (هشتصد ریال به ازای هر متر مکعب گاز طبیعی، هزار و سیصد ریال به ازای هر لیتر نفت کوره، دو هزار و یکصد ریال به ازای هر لیتر نفت گاز با احتساب عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده) قابل تسویه حساب خواهد بود.
 

گروه خبر: